Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
de zorgvolle vader de openingen van het nest wat wijder,
en de jongelui mogen eens even buiten komen; het lijkt
wel een nevelwolkje in het lichtgroene water. Nog een paar
dagen -- en papa gaat met zijn familie uit zwemmen; wee
het wiji;je of het keveitje of de salamander, die te dicht bij
de school kleintjes komt; het mannetje hapt als een dolle
in 't rond, zijn stekels worden ieder oogenblik in een drei-
genden stand gebracht.
Zijn er niet veel waterplanten in de sloot, dan bouwt het
stekeltje zijn nestje ook wel op den bodem. Als de eiertjes
er in zijn, spoelt hij er zandkorreltjes over heen, zoodat er
niet veel van te zien is. Alleen een kleine opening in den
bodem, waar wat wortelvezels of grashalmpjes uitsteken,
duidt de plaats aan waar het nest verscholen is. Toch kunt
ge 't v^^el vinden en het machtig worden, nu ge zijn aard
en levenswijze kent. Ziet ge in Mei of Juni zoo'n eenzaam
stekeltje in zijn 1)ruiloftspak driftig op de zelfde plaats heen
en weer zwemmen, dan kunt ge er zeker van zijn, dat zijn
nest niet ver af is.
Breng langzaam u\v stok in het water — het stekeltje
zwemt er als dol om heen; nader met den punt den bodem
en strijk er jnee heen en weer — op het oogenblik dat de
punt het nest raakt, vliegt het diertje, dat nu bijna geheel
purperrood wordt, naar den bodem, bijt in den stok en
tracht dien met zijn bek weg te stooten. Zoo slim als een
kievit of leeuwerik is het stekeltje dus niet; zonder heel
veel moeite kunt ge het nestje met zijn bewaker, die het
niet verlaat, opscheppen, in uw flesch mee naar huis nemen
en voorzichtig in een groot aquarium overbrengen. Vindt
het diertje, wat echter lang niet altijd gebeurt, daar zijn
nestje terug, dan herstelt en verzorgt hij het als te voren.
Zijn roode kleur, die hij eerst verloren had, komt dan ook
^veer terug.