Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
aan de oppervlakte op de loer, tot een argeloos vischje of
een salamander binnen het bereik van pooten ofzuigtangen
komt. De salamander kwiekt luid als hij zich door zijn
doodvijand voelt aangrijpen. Hij worstelt lang, maar als ge
hem niet snel van zijn bespringer verlost, is het met hem
gedaan. Hij mag duiken, uit het water opspringen, in het
water pijlsnel voortschieten, — hij raakt zijn bloedzuiger
evenmin kwijt als de haas, die door een wezel besprongen is.
Eens komt echter ook voor dit monster de tijd, dat zijn
eetlust vermindert, dat hij traag en lusteloos \vordt. Hij is
nu volwassen, tweemaal zoo lang als de kever, uit welks
eieren hij voortgekomen is.
Hebt ge ze zelf zoover groot kunnen brengen, of, wat'
veel gemakkelijker is, een aantal volwassen larven geschept,
dan kost het niet veel moeite de gedaanteverwisseling na
te gaan.
Zet in een goudvischkom een steen, die van den bodem
tot even onder het oppervlak van het water
reikt en daarop een stuk van een dikke
graszode.
Op een goeien morgen zijn de larven uit
de kom verdwenen. Onderzoekt ge voorzichtig
een week later, een gedeelte van de zode,
dan vindt ge aUicht een of meer holten, zoo
groot als een vingerhoed, en daarin een witte
of gele pop. Die verschilt in vele opzichten
van een vlinderpop, die ge zeker wel eens
^^^marginali^r''"'' &t>zien hebt; vooral doordat de deelen van
(Naar cleNaftiiio. Jen toekomstigen kever zeer duidelijk te on-
derscheiden zijn.
Na een week of drie scheurt de popimid open en de vol-
komen kever treedt er uit te voorschijn. Of liever treedt
nog niet te voorschijn, hij is nog niet presentabel; zijn