Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
iemand, die nog niet veel aan natuurstudie gedaan lieeft, tocli
vaak uit de inrichting veel van de levenswijze kan opmaken.
Reeds bij een oppervlakkige beschouwing van den romp
zal men moeten erkennen, dat er haast geen doelmatiger
vorm te bedenken is voor de beweging over en door het
water. Yan boven is het lichaam zwak gewelfd, van onder
naar het midden hellend, en afloopend in een uitspringende
lijst, een kiel, zooals bij een schip. Kop, borst en achterlijf
\-ormen een aaneengesloten massa; geheel anders dan bij de
meeste landkevers, waar insnoeringen tusschen de drie
hoofddoelen voorkomen. Niets is er, dat zijn vaart in het
water kan belemmeren. Het is een licht bootje van lang-
werpig eironden vorm, van boven met een glad, bol dek
voorzien, dat maar een paar roeiriemen noodig heeft om
door en over het water heen te schieten.
Merkwaardig is het, dat ge in dezelfde sloot of plas, waar-
uit ge uw gerande torren hebt opgevischt, een nog vlugger
waterdier zult vinden, dat, wat de vorm van boven- en
onderkant beti-eft, juist het tegengestelde vertoont, van wat
by den geranden waterkever zoo doelmatig schijnt.
Het is de ruggezwemmer (fig. blz. 17); waarschijnlijk hebt
ge hem ook met den eersten schep bemachtigd, want hij
komt overal en in overvloed in ons land voor. Zijn fraai
geel, grijs en bruin geteekende onderzijde is bol, zijn don-
kerder bovenzijde daarentegen gevormd als de onderzijde van
den gerande, dus stomp dakvormig.
In verband met het voorgaande is dit dus ondoelmatig
te noemen, zult ge zeggen. Wacht even, dat hangt immers
van de levenswijze af. Let daar dus eerst een oogenblikje op.
Schep hem met de volle hand uit de flesch. Pas op, hij is een
in'en groot i'oover als de gei'ande, en al heeft hij geen kaken
zooals deze, hij draagt aan zijn kop een lange, spitse priem,
die liij u diep in het vleesch kan boren.