Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
Wie er werlcelijk wat meer van leeren en genieten wil,
moet zich — zooals met alles wat de moeite van het
leeren en genieten waard is — eenige inspanning en, jam-
mer genoeg in dit geval, wat kosten kunnen getroosten.
Yóór alles heeft men een stevig schepnet noodig. Wie
daartoe een gewoon vlindernetje gebruiken wil, heeft vaker
teleurstelling dan een goede vangst te wachten. Koop in
een ijzerwinkel een meter van het dikste ijzerdraad, dat gc-
krijgen kunt; en laat dat even op 't aanbeeld, dat in zulke
winkels steeds voorhanden is, buigen tot een ring met twee
stelen. .Zoo'n stuk kost hoogstens lo cont.
Die beide stelen, die samen het handvat van den ring-
vormen, moeten minstens een decimeter lang zijn, zoo blijft
er voor den. ring een middellijn van ongeveer J'/od.M. over;
reken maar na. Meestal is het ijzerdraad zoo koppig, dat
men het alleen met kracht tot een ring kan sluiten, en
dat is juist een deugd en voordeel, zooals u straks zal blijken.
Neem nu uw zuster in den arm, en laat haar aan den ring
een zak van sterk neteldoek of gaas van de grofste soorl
naaien; stramien- of borduur-gaas is nog beter, maar ook
duurder. De zak moet ongeveer 5 d.M. diep worden. Bind
daarna het net met het handvat stevig aan een langen stok
en probeer of ge het terug kunt buigen van den stok zij-
waarts af; gaat dit niet zonder groote krachtsinspanning,
dan is alles in orde.
Wie dik in zijn zakgeld zit, of wie een maatschappij op
aandeelen met flinke kameraden kan vormen, doet beter,
zich een 2 a, :'> Meter lange bamboe aan te schaffen, met
een koperen band om het holle boveneind; die is voor 30
40 ct. .te koop in eiken winkel van visschersgereedschappen.
Maar zie toe dat men u geen suikerriet in plaats van bam-
boe in de handen stopt; bamboe is onbreekbaar, suikerriet
is veel lichter en ook goedkooper, maar krijgt heel licht