Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
moest men de hulp van zijn dochter inroepen, om iets van
zijn werken gewaar te worden.
Voor eigen genoegen werkte ook Swammerdam, zoodat
eerst de beroemde Boerhave de wereld moest in kennis
.stellen met hetgeen Swammerdam had gewrocht.
Voor eigen genoegen — dat moet ze blijven, die innige
omgang metdenatmir; deze studie, die geen studie schijnt —
oen opwekkend tijdverdrijf in vacanties, een liefhebberij
voor hen, die nog niet of niet meer voor hun levensonder-
houd hebben te zorgen.
Kn het is zoo gemakkelijk, zich zelf iu te wijden "m de
geheimen van de natuur onzer woonplaats. Met een weinigje
voorlichting, wat toew^ding en eenig zakgeld kan men het
zoovér brengen in de kennis der schepping om ons heen, wat
<tns weer een dieper inzicht in het geheel kan verschaffen.
Weinig Jongens in hun laatste schooljaren zijn er tegen-
woordig, die niet weten, dat tusschen het groen tapijt van
eendenkroos en den veen-, zand- of kleibodem van elke
sloot een wereld van planten en dieren leeft, zoo rijk aan
vormen, zoo wonderlijk in levenswijze, dat alleen het lezen
er van in het schoolboek en het zien er van in afbeel-
dingen de lust wekt er meer van te weten, en de begeerte
doet ontstaan naar het zien in werkelijkheid.
Bij de begeerte blijft het meestal, want de levende sloot, hoe-
wel in ons land overal nabij, is maar zelden doorzichtig, en het
duurt zoolang, eer er eens wat te zien komt aan de oppervlakte;
eenige schaatsenloopers: vlugge insecten, die met hun lange,
daartoe merkwaardig goed ingerichte pooten over 't water
voortsnellen, of het spiegelglad ijs was; een dozijn draaitor-
retjes, in 't zonlicht glinstrend, als nieuw staal met zilver, die
or hun sierlijke, soms vrij regelmatige dansen uitvoeren en
<iaiirdoor ieders aandacht trekken — maar dit is ook zoowat
alles, wat in de meeste gevallen van den kant af te zien is.