Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
,/dat waarnemen van saken, daar niet een duyt winst van
quani; en die niets aenbragten van dat, lietgeen noodsakelijk
was V)m te leven."
Och, had meester Swammerdam maar eens even in de
toekomst kunnen lezen, zooals wij in het verleden, dan zou
hij in die twee jongens, die daar, peinzend over allerlei
raadselen in het troebele water van het aquarium tuurden,
twee beroemde mannen gezien hebben, die eens de geheele
geleerde en ongeleerde wereld zonden verbazen met het ant-
woord, dat zij zelve gaven op vele van de vragen, die zij
als kinderen tot den apotheker richtten.
Jan Swammerdam en Anthony van Leeuwenhoek! ■
ilad hij het mogen beleven, hij, die al zooveel meende
te weten, den Bijbel der Natuur te lezen, waarin de won-
derbaarlijke onderzoekingen en ontdekkingen van zijn zoon
•Jan zijn beschreven! De apotheker heeft het niet voorzien,
toen hij Antony van zijn aquarium joeg en weer naar den
lakenwinkel zond, dat die eenvoudige bak met slootwater,
de eerste aanleiding zou zijn, om het Nederland der 17do
eeuw een beroemd man rijker te doen worden.
Zoo beroemd nog bij zijn lev(;n, dat uit alle deelen van
Europa de geleerden en vele belangstellenden in de weten-
schap der natuur, de reis naar Delft deden, om het voor-
recht te genieten, Antony van Leeuwenhoek te spreken over
zijn ontdekkingen; eens te mogen kijken door de microscopen,
die hij zelf vervaardigd had, en waarmede hij een wereld
van nooit gekende levende schepselen aan het licht bracht:
— hij, de nederige kamerbewaker van den Burgemeester, die
langen tijd voor (> gulden in de week de raadszaal reinigde
en de kachel stookte.
Bijna alle toenmalige vorsten van Europa, ook onzeSfcxd-
liouder en Koning Willem 111, achtten het niet beneden zich.
hem in zijn studiekamertje te komen bezoeken, om zich