Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
1Ü8
om te zien of het een ooievaar of een reiger is — rood-
poot bontmantel is al in Egypte of aan de Sjots — en de
grauwe schi'okkige hongerlijder moet hier maar zien, hoe
hij den winter zal doorworstelen. De sloot draagt nog zijn
groenen mantel, maar er komen kale plekjes in en vlekken
ook. De plompbladen zijn weer donker, niet purpur bruin,
zooals in Mei, doch vuilzwart — ze zijn aan 't rotten en
zullen weldra wegzinken. Daar drijft ook kikkerbeet. Grijp
er met de hand naar, dan kunt ge meteen voelen dat het
water nog zoo kil niet is, als ge in dezen maand zoudt
verwachten. Ge zoudt er nog wel in kunnen zwemmen, —
als wij soms nog om 't een of ander belangrijks moeten
waden, kunnen we het ook nog gerust doen — voor half
November zit er geen kramp in het water.
Maar ge houdt reeds eenige kikkerbeet-rozetten in de hand
en ge hebt het winter-mysterie van de plant al voor uwe
oogen. Het komt natuurlijk weer uit de bladoksels. Een
stuk of vier uitloopers zijn het, maar iets anders gevormd
dan die in het voorjaar groeiden. De knoppen zijn grooter
en vaster, de stelen korter. Houdt ge het plantje in het
water, dan ziet ge dat die stelen ook niet horizontaal ver-
loopen, maar onder het gewicht der zware knoppen naar
beneden ombuigen. De voorjaarsknoppen ontwikkelden zich
naar boven, deze echter zoeken den bodem. In een paar
dagen laten laten ze los, zinken, en wachten beneden het
voorjaar af. De oude plant kan nu ook gerust verzinken
en vergaan.
Wat verder is een plek met fonteinkruid — crispus is
het. Ofschoon het door zijn wortelstok er zeker van kan
zijn, den winter te overleven, neemt het nog andere maat-
regelen. Zie maar naar de toppen der drijvende takken.
Daar hebben zich wat blaadjes gevormd die veel korter
maar tegelijk veel dikker zijn dan de andere. Ook staan