Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
1()5
Eloclea kan geen zaden vormen, doordat er in ons werelddeel
geen stuifmeelbloemen van voorkomen; de zaden van Hoorn-
blad en Duizendblad van kikkerbeet en scheeren worden
maar zelden rijp, van het kroos hebben wij nog altijd geen
bloempjes gevonden, zaden nog minder, met de Fonteinkruiden
is het ook al zoo schitterend niet gesteld De plompen
brengen flinke zaden voort en de watergentiaan en water-
boterbloem ook wel.
Het heeft er anders niet veel van, dat die planten welke
geen of maar weinig zaad voortbrengen zouden uitsterven —
integendeel. Ze vermenigvuldigen zich zoodanig, dat ze ge-
heele watervlakten bedekken. Sloten groeien dicht, de vaart
in sommige binnenwateren wordt bemoeielijkt en soms
ernstig belemmerd, alles door de wonderlijke groeikracht
dezer waterbewoners. Heeft een verlept stukje stengel wa-
terpest in een kleine dertig jaar ons heele land en een goed
stuk van Duitschland veroverd, een enkele plant van Kik-
kerbeet of Wateraloë is voldoende om in een jaar een vijver
van 100 IP oppervlakte te bedekken.
Als ge een enkel plantje Kibberbeet goed beziet, dan be-
merkt ge, dat de 5 of 6 drijvende stelen der blaadjes niet
op eenzelfde punt bij elkander komen, maar dat ze op ver-
schillende hoogte uit een zeer kort stammetje ontspringen —
ieder blad afzonderlijk. Nu — waar zulk een blad uit het
stammetje ontspringt, juist in den scherpen hoek tusschen
den opstijgenden bladsteel en het stammetje zelf, is een veihg
plekje, waar de planten op hun gemak allerlei plannetjes ten
uitvoer kan brengen. Zie maar eens in den zomer naar de
boomen; in 't hoekje van eiken bladsteel vindt ge daar een
klein groen puntje: in dat kleine groene puntje wordt de
groei voor den volgenden zomer voorbereid. Wanneer in den
herfst de bladeren afvallen, dan zijn op dat plekje, al geheel
gereed, takken, bladeren en bloemen voor het volgende jaar.