Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
liefst buiten; en als we nu alleen maar zorgen, dat we
voortdurend een halve cM. water boven de klei houden —
iets waarvoor gemakkelijk te zorgen valt, vooral als de klei
wat ineengestampt is — dan hebben we binnen een week
of vijf een prachtige sierplant, en een overblijver op den
koop toe. Want iederen zomer komt de plant weer rijke-
lijker op, totdat uw pot bedekt is met de ronde rijksdaalder-
bladen, die elkander omhoog dringen en waaruit tien,
twintig prachtige gele sterrebloemen zich verheffen.
De menschen, die je bezoeken, hebben natuurlijk nooit
zoo iets gezien en als het ergens goed voor was, zou je ze
kunnen wijsmaken dat je daar Oost-Indische kers van de
Sierra Leona hadt, of iets dergelijks.
In een gewoon aquarium wil de Watergentiaan ook wel
bloeien, als hij goed licht krijgt en met alleen maar in
zuiver zand wortelt.
Nu zijn er honderd redenen om den bodem van 't aqua-
rium met zuiver zq,nd bedekt te hebben — liefst zelfs ge-
zuiverd zand —- gewasschen in helder water, tot het geen
troebeling meer opleverde en nagespoeld met kokend water.
Ook de kiezelsteenen en schelpen, die tot opvroolijking van
den bodem en tot schuilplaats voor de dieren dienen, moeten
eerst behoorlijk gewasschen en gereinigd worden.
Willen we nu toch planten, in ons aquarium kweeken,
die kleigrond of veengrond noodig hebben, dan moeten we
die in afzonderlijke potjes planten, welke in den zandbodem
worden vastgezet. Leege vleeschextract-potjes zijn hiervoor
uitstekend geschikt. Om nu te voorkomen dat de aarde uit
deze potjes het water van het aquarium verontreinigt, is
het wenschelijk, ze niet geheel met klei of veen te vullen
maar er een bovenste laag van 1 cM. dik, bestaande uit
gewasschen grof zand of fijne kiezel in aan te brengen.
De zandbodem in het aquarium zelve behoeft niet dikker