Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
vol met Hottonia vonden. Een sloot was er recht, wel 2
K. M. lang, daar stonden ze in een onafzienbare rij; vlak
vóór ons blonken de lichtkransen afzonderlijk, maar verderop
smolt alles ineen tot een rozerood, blozend bloemenkleed.
Rechts en links evenzoo.
Wilt ge in Mei een mooi aquarium met bloemen hebben,
vei zamel dan in de eerste dagen van de maand waterviohe-
ren, die nog in knop staan. Trek ze voorzichtig uit de
sloot, de plant is erg bros, wortels behoeft ge niet te heb-
ben, als ge maar zorgt de fijnverdeelde vindeelige bladeren
die onder water uitgespreid liggen, en uit
wier midden de bloeistengel opstijgt, onge-
schonden mede te nemen. Gij ziet, dat de
groeiwijze van Hottonia wel op die van
het Blaasjeskruid gelijkt.
In het aquarium komen in korten tijd
witte wortels uit het rozet en dringen in
den bodem, de bloeistengel ontwikkelt zich
verder en krans op ki'ans van bloemen
ontplooien zich.
J.iing.stijlige bloem Deze bloemen zijn evenals die van Poly-
vaii Hottonia gouum „dimorph", bii bloemen van de eene
palustaes. ^ f ^ ^ , ^ •• , , ■
plant steekt de stijl met zijn kiemen bol-
len stempel ver buiten de kroonbuis uit; bij de andere de
vijf meeldraden. De honig wordt afgezonderd door het rond
vruchtbeginsel.
De meeste slootbloemen zijn wit, Ge denkt hierbij on-
middellijk aan de witte plompen, waarvan ge al zooveel
gehoord hebt en die de dichters als „waterleliën" zoo vaak
op 't water laten droomen.
De plompen zijn de grootste bloemen van Nederland, de
witte tenminste, die worden wel 12 cM. in doorsnede. Dit