Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
De meeldraden zijn zoo geplaatst dat de hommel onver-
mijdelijk met zijn tong er langs moet strijken, als hij den
honig uit de spoor wil opzuigen. Natuurlijk blijft er wat
van het kleverige stuifmeel aan die tong vastzitten, en als
hij die daarna in een andere bloem steekt, dan raakt hij
fiaar den stempel aan, waaraan dan weer de stuifmeelkor-
rels zich hechten, zoodat de kruisbestuiving volbracht is.
Ja maar, zegt ge, verliest de tong het stuifmeel al niet
in de eerste bloem bij het terugtrekken langs den stempel?
Dat is nog zoo kwaad niet opgemerkt — laat ons eens zien.
Neem eens een grassprietje en
boots daarmee in een levende bloem
de beweging van een hommeltong
na. Gij opent de bloemkroon, steekt
het grassprietje erin; het strijkt
langs de onderste afdeeling van den
stempel heen, tusschen de meeldra-
draden door, de spoor in.
Maar wat is dat? In het aange-
raakte deel van den stempel komt
Bloem van Uricularia vulga- beweging, langzaam maar gestadig
vis, bij het terughalen van krult zich het lipje omhoog, totdat
den hommeltong. het vlak tegen de bovenste afdee-
ling komt te liggen. Als ge uw
grassprietje terug trekt, raakt het geen stempel meer aan;
die is uit den weg gegaan.
Thuis, voor uw vensterraam of in den tuin hebt gij mis-
schien een plantje, dat dezelfde merkwaardige inrichting
vertoont — ik bedoel de gele Mimulus. De bloem daarvan
is ook leeuwenbekachtig, maar open, de stempel is net als
die van het Blaasjeskruid (zoo heet onze gele waterbloem)
,/tweelobbig" en de onderste lob krult zich bij de minste
aanraking omhoog. Het is een verrassend gezicht in planten