Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
dieren, die zuurstof uit het water moeten inademen, er in
leven kunnen. Die dieren ademen dan weer koolzuur uit —
waarvan de planten weer de kool gebruiken om in ruil
zuivere zuurstof terug te geven. Zoo maken planten en die-
ren elkander het leven mogelijk.
Voordat ik dit wist, heb ik mij er dikwijls over verwon-
derd, waarom in aquariums en goudvischkommen altijd het
water ververscht moest worden en waarom met veel kosten
in een aquarium vaak de morserij van fonteintjes en afvoer-
buizen voor de luchtverversching moest aangebracht worden,
terwijl toch in stilstaande poelen het rijkste leven zich kon
ontwikkelen. Bracht de regen daar versehe lucht mee?
Maar als het dan in maanden niet regent? Het ligt voor
de hand, dat in stilstaand water de levende wezens, plan-
ten en dieren door onderlinge samenwerking in leven blij-
ven. Ook is het heel wel mogelijk, jaren lang een aquarium
met levende planten en dieren te houden, zonder een enkele
maal het water te ververschen! Zelfs kunt ge gerust uw
aquarium door middel van een glasplaat geheel afsluiten,
om het zeer schadelijke stof eruit te weren.
Zorg maar ervoor, het steeds goed van planten te voor-
zien, en de afgestorven blaadjes en takjes zorgvuldig te
verwijderen. De meeste planten, ook die in 't water groeien,
zijn afhankelijk van 't hcht; goed licht is voor hen levens-
voorwaarde. Nu kan uw aquarium nooit erop rekenen, even-
goed verlicht te worden als een sloot in 't vlakke weiland,
waar den geheelen dag de zon zich in kan spiegelen en
waar slechts een smalle schaduwrand een toevluchtsoord
blijft vormen voor de meestal lichtschuwende dieren,
A''andaar dat uw planten maar zelden voortdurend gezond
en tierig blijven, vooral als ze „bovenlicht" missen moeten,
— na eenige weken gaan ze kwijnen — ze sterven wel
niet, maar ze worden tenger en bleek en slap; ze krijgen