Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
stijgen, maar dat kunt ge niet zien, want de belletjes zijn
zoo gelijk van grootte en bewaren zoo steeds denzelfden
afstand onderling, dat er in de draad geen verandering
waar te nemen is, geen beweging. Toch kunt ge u er van
overtuigen. Plaats boven een plekje waar eenige van die
parelsnoertjes, dicht bij elkander hangen, een omgekeerde
toegestopte glazen trechter of een reageerbuisje, met water
gevuld, en na eenigen tijd is het water eruit verdwenen en
vervangen door zuurstof. Het zal u wel eenige moeite kos-
ten de trechter of het buisje eenigen tijd — eenige uren —
stil boven die opstijgende belletjes te houden, maar ik ver-
trouw op uw geduld en vindingrijkheid en op een oordeel-
kundig gebruik van stukjes kurk en eindjes ijzerdraad,
waarvan ge natuurlijk groote voorraden bijeengegaard hebt.
Iedere jongen heeft natuurlijk een „arsenaal", zooals wij het
thuis noemden.
Het is voor ons Nederlanders eene groote voldoening te
weten, dat deze uiterst belangrijke proef, en de groote ont-
dekking omtrent het leven der planten, die er het gevolg van
was, nu ruim een eeuw geleden voor 't eerst gedaan zijn door
een landgenoot, den beroemden Jan Ingenhouss van Breda.
Wilt ge u alleen tevreden stellen met belletjes te zien
opstijgen en wel gelooven, dat het zuurstof is, scheur dan
van een groeiende waterpestplant onder water een paar
blaadjes stuk. Van tijd tot tijd stijgen daaruit vele en
groote bellen zuurstof omhoog.
Waaruit bereiden de planten die zuurstof? Gij weet,
dat het water bestaat uit 2 deelen waterstof en 1 deel
zuurstof. Zouden onze waterplanten nu de waterstof uit
't water gebruiken en zoodoende de zuurstof vrij maken?
Dat lijkt wel mogelijk, maar gij herinnert u, dat de gasont-
wikkehng op een gegeven tijdstip eindigde, ofschoon er nog