Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
ll-l
ven — echter op andere wijze. Bhjft het bij de wateii^est
een raadsel, waar de slijkdeeltjes heengegaan zijn, daar noch
de plant, noch de bodem eenig spoor ervan vertoonen, —
bij 't hoornblad zetten ze zich op de buitenhuid der sprie-
tige, taaie, buigzame blaadjes vast, totdat de geheele plant
met een slijklaag overdekt is.
Men kan zoodoende gemakkelijk een troebel geworden
aquarium schoonmaken, door telkens schoon hoornblad erin
te plaatsen. Slaat 't eindelijk in 't geheel niet aan, dan is
het een voldongen feit, dat het water zuiver is. Onzuiver-
heid, veroorzaakt door planten- of dierenlijken, kan op deze
wijze echter niet verholpen worden, — daarvoor gebruike
men, zooals reeds gezegd is, vlijtig den hevel:
Die reinigingsdienst is nu heel mooi en goed — zult ge
zeggen — maar ik kan zelf mijn a([uarium ook wel schoon-
houden, en ik zal wel oppassen er geen klei in te brengen.
Daarvoor alleen behoeven Elodea en Ceratophyllum en My-
rlophyllum niet zoo opgehemeld te worden! Gij hebt na-
tuurlijk volkomen gelijk — maar er is nog meer.
Neem weer eens een van die suikergoed-flesschen, die ge
op uw jachttochten naar klein waterwild gebruikt, maar
kies een heel lichte: bewaar de groene maar voor 't geval,
dat ge dieren hebt, die afgezonderd moeten worden, zooals
de geelgerande watertorren en hunne larven of dergelijke
roovers. Ga nu naar uw sloot (ieder natuurliefhebber bezit
natuurlijk in de buurt van zijn woonplaats een sloot, een
moeras, een boschje enz. waar hij steeds de meest voorko-
mende planten en dieren voor onmiddellijke waarneming kan
vinden) en vul uw flesch met frissche gezonde takken van
de drie planten, waarover ik nu eenmaal aan 't praten ben
geraakt. Ghppen er soms wat van die lange groene draden,
die in alle slooten drijven, mee in de flesch, dat is zoo erg
niet — ook niet, als er een paar stukjes kroos in komen —