Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
Maar door de wonderlijke levenskracht en het ongelooflijke
ontwikkelings-vermogen der losgerukte stengeldeelen is het
voortbestaan van de plant toch verzekerd. Wanneer een
ongewone beweging in 't water haar broze stengeltjes knakt
en vernielt op eene wijze, die iedere andere plant noodlottig
zou worden, dan heeft dat voor haar slechts dit tengevolge,
dat ieder brokstuk ergens anders een nieuw leven begint.
Zie in den zomer een zwerm eenden bezig in den
ondiepen plas, geheel begroeid met waterplanten! Dat is
een rukken en trekken en snuffelen en snavelen zonder
ophouden, kroos en waterpest worden verscheurd en ver-
zwolgen terwille van 't klein gedierte, dat zich erin en er
tusschen ophoudt, terwijl van tijd tot tijd een of meer naar
den bodem duiken, om zwaarder kost te bemachtigen. 'tZijn
allemaal woerden — de wijfjeseenden zitten alle te broe-
den. Laat ons wat dichterbij sluipen, om te zien, welke
soorten er vertegenwoordigd zijn, want er zijn eenden en
eenden.
Voorzichtig! Wel is de jacht nog niet geopend, en zit de
hagelschrik hun nog niet in de leden, maar er is geen wan-
trouwiger gevogelte dan eenden en misschien zijn de
stroopers al bezig geweest. Er zijn van die lui, die altijd
moeten schieten!
Kwek — daar heeft er ons al een gezien en maakt zich
uit de voeten. Die het dichtst bij hem -waren bemerken
ook onraad en volgen hem. Hun heengaan baart opzien
bij de overigen en zoo is in korten tijd geleidelijk de geheele
zwerm verdwenen, verspreid naar alle kanten.
Waarheen? Naar een andere plas, of naar de slooten in
de weilanden, waar de purperen orchideeën en de roode
koekkoeksbloem den tijd van 't jaar vermelden. — Daar
strijken ze neer, en, zindelijke beestjes als ze zijn, hun eerete
werk is zich te reinigen van wat bij hun overhaaste vlucht