Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
(103
jonge waternootspruitjes kunnen niet aan de oppervlakte
komen, ze kwijnen weg door gebrek aan lucht en licht en
brengen het niet eens zoover, dat ze bloesem of nieuwe
knoppen kunnen vormen. Zoo is hun geslacht verdrongen en
uitgestorven, gelijk in 't verre westen de roode man en de
bison verdwijnen als 't bleekgezicht zicli eenmaal ver-
toond heeft!
Nu is de vraag: heeft de Nederlandsche Üora bij den ruil
gewonnen? Wij zagen reeds, dat Elodea lastig kauworden
voor de scheepvaart en dat is mij van de waternoot nooit
ter oore gekomen.
Aan den anderen kant is de waterpest een heel aardige
aanwinst voor het aquarium, waar hij gemakkelijk gekweekt
kan worden. Doe maar als de professor; neem een stukje
bebladerden stengel en gooi dat in 't water. In weinige
dagen ontwikkelen zich witte draadachtige wortels, die den
zandbodem van uw bekken opzoeken; al heel spoedig ver-
takt zich 't stengelbrokje, en de smaragdgroene stelen met
de eenigszins donkerder bladeren slingeren zich bevallig
door 't water en schijnen het met een groenen glans te
verlichten. Werkelijk wordt het water door de plant ver-
helderd. Gij kunt. de proef er van nemen, door voor het
planten van waterpest het water van uw aquarium opzet-
telijk troebel te maken, d. w. z. er vuil water in te gooien,
want uw bodemzand zal wel zoo schoon zijn, dat het om-
roeren er van geene //troebelen" veroorzaakt. Gij hebt dan
— natuurlijk met een zelfmoordenaarsgevoel — vuil water
in uw aquarium gedaan, en daarna Waterpest — erger kan
het haast niet, zult ge denken —, maar binnen vierentwin-
tig uren is het water zoo helder als kristal en de plant
glanst als een edelsteen. Waar het vuil gebleven is? Dat blijft
voorloopig een raadsel.
Het spreekt van zelf, dat de waterpest dit zuiverend ver-