Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Het succes van het eerste deeltje dezer serie, de critiek, die
zonder uitzondering gunstig en welwillend was. en de vele
lietuigingen van instemming door onze bekende uatuurhistorici
met onze plannen, hebben ons de zekerheid gegeven, dat wij
geen werk verrichten, waarvoor — zooals wij en velen met ons
vi-eesden — de tijd nog niet gekomen is.
Aan allen — publiek, critici en welmeenende vrienden — onzen
hartelijken dank voor lum aanmoediging en niet minder voor
hun vingerwijzingen, waarmede wij, zooals uit den inhoud van
dit werkje blijken kan, ons voordeel liebben trachten te doen:
de tekst is uitvoeriger, voorzien van een register en het aantal
illustraties is aanzienlijk uitgebreid. Zulk eene uitbreiding heeft
natuurlijk zijn grenzen; onzen uitgever komt toch reeds een
woord van dank toe voor zijne onbekrompenheid in dit opzicht,
waardoor het ons mogelijk werd van al de besproken planten
en dieren — op eene enkele uitzondering na — eene afbeelding
te geven, hetzij afzonderlijk, hetzij in groepteekeningen.
De lof, voor de fraaie uitvoering der gekleurde platen in liet