Boekgegevens
Titel: In sloot en plas
Auteur: Heimans, E.; Thijsse, Jac.P.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1895
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-251
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204398
Onderwerp: Biologie: zoögeografie, zoö-ecologie, Biologie: plantengeografie, plantenecologie
Trefwoord: Waterplanten, Waterdieren
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   In sloot en plas
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
zoekt hij uit allerlei gezonken blaadjes, stokjes, schelpjes,
fijne steentjes in der haast een nieuwe woning te maken.
Die is echter lang zoo mooi en sohde niet als de vorige.
Hebben ze voorraad van bouwstof in voldoende hoeveel-
heid, dan kiest iedere soort zijn eigen materiaal en houdt
zich steeds aan een vaste bouworde. En er zijn heel wat
soorten, zoodat een verzamehng van phryganiden-huisjes een
rijke verscheidenheid kan aanbieden.
Op het plaatje hierbij zijn eenige van de mooiste vormen
afgebeeld. Hier en daar ziet ge kop en pooten van de koker-
larve uit het huisje steken. Sommigen hebben blijkbaar
uitsluitend slakken of mosselschelpen, andere uitsluitend
^ 1/ plantaardige bouwstoffen gebruikt, ik vond er eens
'O een, die geheel van leege beukenootjes was ge-
maakt.
Hangen over de sloot takken van
een elzeboom, dan worden de rijpe,
zwarte proppen ervan ook gaarne als
bouwstof gebezigd. De vormen in het
noten (naai^de natuur), midden van het groote plaatje, komen
veel voor; die met levende slakken en
die rechts daarnaast met zoetwatermosseltjes vaak bij elkaar
in de zelfde sloot; de phryganiden links op de teekening
bij die dotterbloem komen niet zoo vaak voor, en die het
meest naar onder rechts zijn geteekend, zijn ook zeldzaam,
althans in ons land: zij komen meest in snelvlietende beek-
jes voor, hun huisjes zijn geheel of ten deele uit zwaardere
zandkorreltjes saamgelijmd; zij zouden dan ook zonder die
ballast steeds met den stroom worden meegevoerd.
Links van de beide vei'groote huisjes, op blz. 81 ziet ge
een figuurtje, dat merkwaardig veel op een slakkenhuisje lijkt.
Een natuuronderzoeker uit Tennessee in Noord-Amerika,
die het eerst die leege huisjes vond, heeft heel wat moeite
Een kokertje van
leege beuke-