Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
dige iiirigling der scholen (1). Waar toch treft men,
b. V., in een enkel Tan die plannen eene vaste en
algemeene bepaling aan ten aanzien van hetgeen in de
school moet worden ondeneezen?
Evenzeer als er getwist wordt over de vraag: of in de
instellingen van ondencijs, die tot den geleerden stand
voorbereiden, buiten en behalve het zoogenaamde phi-
lologische ondencijs, ook nog enkele van die vakken,
welke men realiën noemt, zullen worden toegelaten; zoo
wordt er op het gebied der volksscholen over gestre-
den, of, behalve het lezen, schrijven, rekenen en on-
derioijs in het Christendom, nog de zoogenaamde alge-
meen-nuttige kundigheden behooren te worden opgenomen?
Bij dezen strijd komen de meest van elkander afwij-
kende ontwerpen en voorschriften te voorschijn. —
Hier, b. v., heeft men een plan en voorschrift ter
inrigting der scholen, in hetwelk, buiten de vier ge-
noemde hoofdkundigheden, aan geen ander vak van
onderwijs de toegang tot de school vergund wordt.
Daarentegen verschijnt elders een ander, met zulk
eenen rijkdom van leervakken uitgerust, dat de op'
somming aan de lijst gelijkt van de lessen, welke op
eene lloogeschool gegeven worden. In het midden van
die beiden plaatst zich de meening der voorzigtigen,
die zich niet vermeten het eene of andere van de
(1) Men Toere hier niet tegen aan, dat de volmaking vaa
het schoolwezen die afwisseling en verscheidenheid medebrengt.
Er is hier sprake van het vaststellen van een grondbeginsel,
dat niet kan veranderen , hoewel het voop bijzondere tijden en
omstandigheden verschillende wijzigingen toelaat, ja dezelve
vordert.