Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
niet meer, ten aanzien van stellige Godsdienst en open-
bare Eeredienst aan den dag gelegd!
Moeten dit dan de vruchten van ons verbeterd en
hoog opgevoerd schoolwezen zijn?
Zouden dan de bekrompener denkende Godsdienst-
vrienden en angstvallige staatkundigen het wel zoo ver
mis hebben, wanneer zij deze gebreken en verkeerd-
heden in de maatschappelijke orde, dit allezins beden-
kelijke gevaar voor Staat en Kerk aan de te ver ge-
drevene verlichting, door middel van het schoolonder-
wijs, toeschrijven, en uit dien hoofde met overluid
misbaar raden (en in 't geheim werkzaam zijn) tot
maatregelen, door welke de ongedwongen gang van
het onderwijs zoo al niet tegengehouden, dan ten min-
ste beperJit of verlamd moge worden (1) ?
S- 58.
Het kan bevreemding baren, dat iemand, die de
verbetering van het schoolonderwijs met de meest mo-
gelijke inspanning door leer en voorbeeld heeft getracht
te bevorderen, nu schijnt in te stemmen met de be-
sehuldigingen en plannen dergenen, die eigeidijk vij-
anden der verlichting zijn.
Indien wij echter de zaak zielkundig en met onbe-
vooroordeelde kalmte beschouwen, zullen vrij moeten
bekennen, dat het onderwijs wel degelijk schuld heeft
aan de gebreken en verkeerdheden, waarover wij ons
boven beklaagd hebben; want de mensch, en dien ten
gevolge de wereld, wordt door gevoelens, of door voor-
stellingen en idèen, geleid, en deze kunnen slechts door
(1) Dat zulks werkelijk geschiedt, daarvoor lijn treurige
bewijzen voorhanden.