Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
ven in de burgerlijke gemeente, en de gelukkige huis-
gezinnen weder als den grondslag van het welzijn van
den Staat en van menschelijke gelukzaligheid aanzien;
en welke reden hebben zij dan niet om over de heil-
looze verachting van het huwelijk gestadig luidere klag-
ten te slaken?
Hoort men niet dagelijks meer en meer betreuren
het gemis van redelijke belangstelling in datgene, wat
op de algemeene belangen betrekking heeft, en van
hartelijke eendragt en zamenwerking tot de bevordering
van derzelver bloei ? Is integendeel daarbij de geest
van tegenstreving niet doorgaans het sterkst en luid-
ruchtigst? Verraadt men hierdoor niet op de ondub«
beizinnigste wijze, dat men slechts behagen schept in
eigenzinnig en zelfeuehtig tegenstribbelen en het beja-
gen van eigen Voordeel en toejuiching?
Waar vindt men tegenwoordig veelvuldige bewijzen
van werkdadige Vaderlandsliefde, waar van hartelijke
aangekleefilheid aan den Vorst ? Zij het al, dat het
grootste gedeelte van het een of ander Volk het re-
gerend Stamhuis genegen is, hoe talrijk zijn dan toch
niet, en wel hoofdzakelijk onder degenen, die voor
beter onderwezen en meer beschaafd willen gehouden
worden, de voorbeelden van misdadige trouweloosheid
tegen den Staat en het Vaderland; van de strafwaar-
digste minachting van Vorsten en Ministers; van ge-
heime zamenzweringen tegen dezelven, van opruijingen
tot oproer en het vaneen rijten van alle banden van
orde en wet! Welke klagten en diepe verzuchtingen
hoort men niet allerwege over het verflaautccn en te
niet gaan van den echten burgerzin, van het reine Chris'
tendom, en over de steeds toenemende minachting, zoo