Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
trent de bet>-ekkivgen van het leven, en wel inzonder-
heid als voorbehoed- en beveiligingsmiddel tegen het
bijgeloof. Deze voorwerpen van onderrigt werden wel-
dra door andere gevolgd, te weten de kennis van
de aardrijksbeschrijving.
Dc verbetering van het schoolonderwijs door deze
uitbreidiog van de leervakken vond destijds echter
alleciiiyk plaats in eenige onder den geestelijken staf
staande Daitschb landen (I), en was nit dien hoofde
ook van weinig of geen merkbaar belang voor het
algemeen.
§. 54.
Maxiihtijaan jozef, de edelaardige menschenvriend,
nam, omstreeks dien tjjd, de teugels van het bestuur
over zijne verheugde Beijersche landen in handen.
Naanwelijks had deze wereldlijke Vorst een begin
gemaakt met zijne regering, of hij deed de zegenrijke
■ verklaring liooren, dat wetenschap en volksbeschaving
den grondslag behooren uit te maken van eene heilaan-
brengende regering, en het scheen, als stelde hij in
het bewerkstelligen en bewaarheden van die verklaring
zijn gTOOtst belang eu zijne hoogste waarde als Regent
tevens; immers werd niet alleen in de hoogere we-
tenschappelijke instellingen, maar ook in die, welke
voor de studiën voorbereiden, en zoo ook in de lagere
scholen, zoodanig eene bedrijvigheid en levendigheid
merkbaar, dat ook in andere landen van Duitschland
(1) Zoo zeer in de proteslantsohe landen de belangen der
geleerde scholen werden behartigd, zoo weinig werd er op
hel lagere schoolwezen acht geslagen; ja het laatstgenoemde
was als geheel vergeten.