Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
hiertoe bojjaald aangestelde personen met de leiding
van het sehoolwezen, en zelfs met het bezoeken der
seholen, te belasten.
Doch, wat was toenmaals wel het doel der school,
of van de opleiding in de school? Waar was dit dni-
delijk en bepaald uitgedrukt ? Waar werd den onder-
wijzers een doelwit voor htm werken en streven voor oogen
gesteld en voorgeschreven?
De Vorsten verlangden, dat hunne onderdanen, be-
halve het godsdienstig onderwijs, ook (nademaal de
gewoonte al het onderrigt grondde op het lezen) goed
zouden leeren lezen. Voorts verlangden zij, dat hunne
onderdanen zouden leeren schrijven, alzoo dit in het
burgerlijke leven en verkeer van hooge noodzakelijk-
heid is.
De verstandiger denkenden verlangden evenwel een
meer omvattend onderrigt ter bevordering van der
ingezetenen physiek welzijn, en namen het rekenen
mede op onder de voorwerpen van onderwijs. Menig
tiental jaren ging nogtans voorbij, alvorens de beide
laatstgenoemde takken van onderwijs in eenige streken
van Duitschland, om zoo te zeggen hij wettelijke ver-
ordening, werden voorgesehreven.
Ja, nog voor dertig jaren waren zelfs in die lan-
den van Duitschland, binnen welke het schoolwezen
reeds sinds lang verbetering had ondergaan, toch nog
duizenden van gemeenten, die zich zelfs niet eens
met het bezit eener school mogten verheugen, dui-
zenden van de bestaande seholen, in welke alleen het
lezen-leeren voor den onderwijzer verpligtend was, ter-
vyijl het schrijven - en rekenen - leeren van de willekeur
en het bijzondere verlangen der ouders afhing.