Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S'
fi4
§■ 49.
Het is waarlijk eene Ledroevendo beschouwing, wel'
ke wij hier ten einde bragten; doch wie dezelve
kalm en onbevangen met ons naging, en de gebeurte-
nissen van onzen leeftijd daarmede vergelijkt, zal niet
kunnen in gebreke blijven van, hoe zeer dan ook
met een weemoedig gevoel, er volkomen mede in te
stemmen. Men zal uit het gezegde ook geenszins af-
leiden , dat de beoefening der klassieke talen door ons
smadelijk is bejegend, doordien dezelve als gevaarlijk
in hare gevolgen werd voorgedragen; want er was
geene rede van de klassieke taalstudie, welke veel-
eer te allen tijde en onophoudelijk als grondslag voor
de opleiding der jeugd in de Gymnasiën behoort te
worden aangezien j niaar van de kortzigtige, eenzijdige
en bekrotnpene oud - philologische studie. Deze is het,
die in den tegenwoordigen tijd aan de studerende jeugd
eene zeer gevaarlijke rigting geeft, nademaal die be~
krompene Philologen deze studie als een op zich zelte
staand doel behandelen, en, onkundig aangaande het
ware ^doel van het Gymnasiaal ondencijs, zoo wel als
van de opvoedkundige manier en wijze van behandelen der
Schrijvers, niet in staat zijn, de beoefening der klas-
sieke talen op elk hoogergaand standpunt tot het gepaste
hoofddoel te bezigen, te weten, eene voor het hoogere
gemeenzame leven verstandelijk wèl geoefende jeugd op
te voeden (1).
(1) De beroemde mannen, die aan het hoofd zijn geplaatst
Tan de Philologische Seminariën, ïuUen ons ongetwijfeld on-
bekrompener denkende kweekelingen leveren.