Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(53
itlcëii tot levendig bewustzijn, zoo volgt uit deze on-
voegzame verhouding een heillooze tegenzin der stude-
renden tegen dit vak van onderwijs, als zoodanig, en
wel inzonderheid, wanneer het niet door eenen on-
derwijzer wordt voorgedragen, die het hoogere stand-
punt weet te kiezen, zoodat dc leerling leert inzien
en in zijn gemoed opneemt, hoe zeer de leeringen
onzer Godsdienst de godsdienstige beschouwingen van
het Ueidendora overtreffen.
Van daar dan ook de algemeen ondervondene tegen-
zin der studerende jongelingschap, om ook de Gods-
dienstleer — te moeten leeren, hetgeen zij voor een sedert
lang afgedaan kinderonderwijs aanziet. Van daar komt
insgelijks het onder de studerenden zoo zeer plaatsvin-
dende schertsen met hetgeen op Godsdienstleer en Eere-
dienst betreklting heeft, ten einde den door de be-
oefening der Philologie ontwikkelden aanleg tot scherts
te kunnen vertoonen (1). Komt daar nog bij het le-
zen van geschriften, in welke met Eeredienst en Gods-
dienstige onderwerpen de spot wordt gedreven, welke
lectuur ook niet genoegzaam wordt bewaakt, dan ver-
dwijnt uit de jeugdige ziel eerst geheel en al die eer-
biedvolle stemming jegens Christus en Christendom,
welke haar bij het ophitsen tot revolutionaire misda-
den had kunnen afschrikken en tot koele bezonnen-
heid en bezadigdheid terug brengen.
(1) In het werk: Vivinitiit , oder das Princip der einzig
wahren Menschen-Erziehung, is dit onderwerp voldoende aan-
gewezen en in deszelfs belangrijkheid •voor het Gymnasiaal on-
(lernijs ^oorpjesleld.