Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
wijzen! Hoe zeer blijven zij in gebreke om op de be-
trekkingen van het ware leven, in vergèlijking van het
oud - klassieke leven der Grieken en Romeimn, opmerk-
zaam te maken! Daarentegen treft men er onbepaalde
loftuitingen in aan van liet sehoone en grootsche van
de personen, die zich in de oud-klassieke werken aan
ons oog vertoonen. Dat genoemde gebrek houdt de
ware beschaving terug, en die rijkdom van gestadig
nieuw ontdekte voortreffelijkheden geeft aanleiding tot
het opwekken van blinde geestdrift, en van een gevaar
in de rigting van het leven, voor hetwelk die geest-
drift bijzonder werkzaam wordt.
§■ 47.
Wij zijn nu in onze beschouwing tot dat punt ge-
naderd , waar wij tot de verklaring komen, dat de
beoefening der Philologie, op de wijze, zoo als wij
dezelve hiervoren aanduidden, voor de ware oplei-
ding tot het leven in den Staat hoofdzakehjk daardoor
schadelijk wordt, alzoo zij blinde ijveraars voor oud-
klassieke grootheid voortbrengt, en eene duister gevoel-
de zucht tot navolging opwekt, welke van verlangen
brandt naar de gelegenheid tot het bedrijven van daden,
met die zielsstemming overeenkomende, en zonder be-
hoorlijke leiding datgene aanvat, wat de verbeeldings-
kracht als bijzonder geschikt voorspiegelt om ■ zich te
doen opmerken.
Bewijzen te geven van het gevaar, door vergelijkin-
gen en voorbeelden, is onaangenaam en moet om die
rede vermeden worden; maar ons oog behoeft zich
slechts hier en ginds te wenden en het vindt helden
der Duitsche vrijheid als navolgers der hoogbewonder-
de voorgangers bij het Grieksche en Romcinsche volk.