Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
regeld hadden. Volgens gewoonte moesten zij Toor de
Universiteit voorbereiden. De drie faculteiten: Godge-
leerdheid, Regtsgeleerdheid en Geneeskunst eischten de
kennis van de Latijnsehe taal. Zij was een hoofdver^
eischte en wel als eene onvermijdelijke voorwaarde
voor den Godgeleerde, niet slechts uithoofde van den
Bijbel, maar ook van de taal der eeredienst en der
godgeleerde leerboeken. Van dit standpunt uit, kwam
het ook maar alleen op het leeren kennen van de La-
tijnsehe, en niet zoo zeer op de studie en de kennis
der Idassieke talen aan, en in de hoogere klassen van
het Gymnasium was het ook hoofdzakelijk om do oefening
in de vormen der dicht - en redekunst te doen, maar
niet om de hoogere beschaving door de studie van de
meesterstukken der oude dichtkwnst en welsprekendheid (1).
De vruchten der beschaving door de beoefening van
de oude klassieke talen vertoonden zich nu ook op
eene schitterende wijze in de protestantsche letterkun-
de, in tegenstelling van die der Katholijken; want
hoe arm is deze toch gedurende het gansche tijdvak,
van den vrede af, tot op het tijdstip, op hetwelk
het Duitsche Athene te Weimar begon te ontluiken en
te bloeijen, aan wezenlijk voortreffelijke schrijvers!
Maar op het heerlijkste toppunt van haren roem ver-
toonde zich eerst de klassieke beschaving onder de
Protestanten, toen de groote lichten van het letter-
kundige viervoudige verbond: hebber , wieland , cöthe
en scuiLLEii aan den Duitschen hemel schitterden.
(1) Van daar ook de verminking van zoo menig klassiek
Schrijver.