Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
begrip af van de natuurlijke rrijlieid en gelijkheid der
mensehen.
Uit deze eenzijdigheid van het oorspronkelijke regts-
begrip komen dan ook voor het staatsregt al die aan»
stootelijke gevolgtrekkingen voor, welke tot hiertoe loo
veel onheil hebben bewerkt. Immers geeft het nieuwe
Staatsregt de volgende stellingen op:
» De Slaat bestaat slechts door overeenkomst of ver-
)> drag; het volk is Souverein, derhalve zijn eigen,
n fFetgever. Daarom is ook de aanspraak van allen
» op stand, waardigheid en ambten gelijk, — de
» bestaande Staten zijn. dus enkel ovenceldigingen,
» en derzelver grondwetten kwetsen en beleedigen
» de regten van den mensch en van het volk, enz."
In welk lieht, volgens deze theorie. Regeerders,
Ministers en Raadslieden, in welke tegenstrijdigheid
met de regten van den Mensch vooral Vorsten en
Adel worden voorgesteld, dit hebben wij uit honder»
den van vlug- en tijdschriften en dagbladen gezien;
en welke aansporingen uit deze valsehe regtstheorie
zijn voortgekomen en nog voortkomen, — namelijk om
de vermeende overheersching te bestrijden, deze dusge-
noemde dwangkluisters te verbreken, verlorene menschen -
en volksregten te herwinnen, en alzoo de voorgespie-
gelde volksverdrukkers te verwijderen en geene andere dan
vrienden van het volk op de hoogere Regerings - plaatsen
te verheffen, — ook dit hebben wij, helaas! met dc
daad ondervonden. Zulkdanigc, alle burgerlijke orde,
rust en veiligheid bedreigende theoricn en pogingen
zijn echter — wij mogen het wel herhalen — niet
te miskennen natuurlijke gevolgtrekkingen uit het een-
zijdig begrip van den mensch en deszelfs regten. Dat
4*