Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
volk is, zoo zeker is liet ook, dat de gisting, in
haar beginnen, door verstandig voor te komen en
'wijs te leiden, tegen gevaarlijke uitbarstingen beveiligd,
en slechts tot eene weldadige verheffing van het men-
schelijk geslacht had kunnen en behooren te baat geno-
men te worden.
Groote geesten zullen te allen tijde het verlangen
des mensehdoms naar meerdere volmaking aanduiden;
doch dan is het de zaak van de magtigen der aarde,
die in hun bestuur te allen tijde het geheel in het
oog moeten houden, het steeds daarhenen te wenden,
dat dc uitbarstende drift tot bezonnenheid worde ge-
bragt, opdat zij zich in de eenzijdige beschomoing van
haar zelve — in tegenstelling van het geheel, waarin,
waarmede en waardoor eerst het leven van allen plaats
kan hebben, leere vinden, zich matige en geweldi-
ge eigenbatige opbruisingen verhoede. Uit dien hoof-
de is het hiermede gelegen, als met de opvoeding
van een enkel mensch: elke periode der ontwikkeling
moet vooruitgezien en door eene verstandige voorbe-
reiding ten beste geleid cn bevorderd worden (Ij.
(1) Van veel gewigt en nut zal voor den nationalen opvoe-
der in. dit opzigt zijn het beschouwen van de handelwij-
ze der Oostenrijksche Regering, onder de leiding van den be-
roemden Minister Vorst voH MïiiEHNicn. — Onder den schijn-
baren druk eener boeken - censuur bloeijen in Oostenrijk niet
enkel de Kegtsgeleerdheid, Geneeskunde, Wis- en Natuur-
kunde; maar ia den jongsten tijd ook de Godgeleerdheid en
Jf^ijsbegeerte, üit dien hoofde kan met vertrouwen worden te
gemoet gezien, dat ook liet onderwijs, hetwelk nog, gelijk
bijna overal, in de banden van het werktuigelijke voortsleurt ,