Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
XWJEGDX; BElSCIIOVWinfO,
Ovef €Le V€mr»Httne oar»ahen van Itet ont'
»taan en toet*et»tcn vatt tïen geest van
tegenstrevinff en agtstnna.
S. 30.
öe hoofdoorzaken van het in deszelfe gevolgen zoo
zeer te bejammeren kwaad zijn de gestadig al meer
verkeerd opgevatte of uitgelegde begrippen van de inen-
schelijke vrijheid, en het meer en meer verkeerde
oogpunt, waaruit men de Duitsche vrijheid beschouwt.
§■ 31.
Men is allezins geregtigd, en wel op zeer goede
gronden, om de Fransche Omwenteling als de oorzaak
aan te nemen, waardoor deze geest is voortgebragt,
gevoed en verspreid j maar daarmede is de vraag in
het minst nog niet beantwoprd. Wij moeten met on-
ze beschouwingen dieper in de wereld-gebeurtenissen
indringen.
§. 32.
Volgens den van eeuwigheid af bepaalden gang der
menschelijke ontwikkeling, moest deze tijd van gisting
in het burgerlijke leven even zoo komen, als de tijd
der Hervorming in het kerkelijke gekomen is. Doch,
zoo noodzakelijk het tydgtip der ontwikkeling van een