Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
vervuld, wanneer men moet hooren, dat in rust Ie»
vende mannen, wier begaaftlheden, kundigheden, door-
zigt en karakter men weleer met hooge aehting ver-
eerde, deelnemers, ja zelfs wel leiders, van dezen
versehrikkelijken Baetnon zouden wezen.
%. 29.
Dit is nu de toestand van het openbare leven in
Dtdtachland. Indien het betamelijk en redelijk mag ge-
acht worden hierin eene verandering te bewerken,
dan moeten wij de hoofdoorzaken van het kwaad
naauwkeurig uitvorschen, en daartoe worde de naast-
volgende beschouwing dienstbaar gemaakt.
Door die beschouwing zal moeten geantwoord wor-
den op de vraag: uit welke voorname oorzaken laat
zich het ontstaan en de verdere verspreiding van dien
schijnbaar onuitroeibaren geest verklaren ?
Hierop schijnt men tot dusverre nog geen opmerk-
zaam oog te hebben geslagen.