Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
eene bedaarde overweging nog meerder trachten duide-
lijk te maken.
§. 22.
De Regenten, die de vrijheid en den vrede bevoch-
ten , zoo wel als zij, die op nieuw den voor - hen te-
rug verkregen' troon bestegen, schenen met een door-,
dringend oog het werken van het sinds de omwenteling
opgewekte denkbeeld der menschelijke vrijheid en der
daarmede zich vereenigende zelfstandigheid doorzien te
hebben, en geloofden dezen geest te kunnen bezweren
door bedacht te wezen op het invoeren van grondwet-
tige regeringen, naar het voorbeeld van die van Groot-
Brittanje.
Derhalve werd het Charter in Frankrijk ingevoerd en
door den Koning bezworen. Bjj de handhaving van
dit Charter scheen in Frankrijk rust, vertrouwen en
overeenstemmende medewerking in het algemeen we-
der terug te zullen keeren.
§. 23.
Wenden wij het oog thans naar ons Vaderland. Had
deze invoering niet ook eenigen- invloed op Duitsehland?
§■ 24.
Ook in Duitsehland werd een dringend verlangen
naar constituties levendig. Maar door vreemden invloed
werd hetzelve met een vervaarlijk gedruiseh en gerucht-
makenden aandrang uitgedrukt.
De republieks-gezinden in Frankrijk, ook met de
constitutionele regering ontevreden, onderhielden voort-
durend geheime verbindtenissen in de naburige landen,
ten einde ook de constitutie te kunnen vernietigen en
het jacobinismus op nieuw tot heerschend stelsel te
kunnen verheffen. Wel gewaar wordende, dat de meer-