Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
de omwenteling, verwoesting en allerlei gruwelen aan-
rigtte, in den strijd helden deed geboren worden, te
huis grimmige diereu tot de afgrijsselijkste woede op-
leidde, — hetzelfde denkbeeld, dat ook in ons Vaderland
in het aanlokkelijk blinkend gewaad eens engels bin-
nensloop en meer dan één' >an onze geleerden mis-
leidde, zoodat zij zich geroepen voelden des valschcn
Lucifers evangelie te prediken, en menig regtschapen
mcnseh dreigden te verleiden.
20.
Zoo werkte dan dit denkbeeld, nu eenmaal in den
mensch te voorschijn geroepen, in verband met hun-
nen argwaan nopens onderdrukking, als het vuur,
dat, onbewaakt, verschrikkelijke uitwerkselen kan hebben,
doch, nuttig gebezigd, in alle opzigten weldadig is.
21.
Wij weten het, en hebben het hiervoreu reeds aan-
geroerd, hoe niet alleen de Duitsche nmnnen uit het
volk, niTiar zelfs de krachtige studerende jeugd met
hoog opvlammenden moed zich vrijwillig onder dc va-
nen van de strijders voor vrijheid en regt schaarden.
Warme liederen voor Vaderlaiul, Koning en regerings-
vorm weergalmden uit honderd kelen, ontstaken den
moed en versterkten de kracht. — En toch, wie had
het kunnen vermoeden? In hetzelfde land en onder
dezelfde jeugd werd een paar jaren later over plannen
gepeinsd, die ten doel hadden de Regenten te verja-
gen, de staatsregeling uitéén te rijten en eene eigene
heerschappij van willekeur op de puinhoopen te ves-
tigen! Hoe hetzelfde gevaarlijke denkbeeld zoo iets te-
genstrijdigs voort kon brengen, en welke gevolgen
daardoor werden bewerkt, —; dit moeten wij ons door