Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geesten verborgen wanen. Uit dien hoofde trachtte hij
de verheffing van den geest even leer als de uitbar-
stingen der zinnelijkheid met geweld te keer te gaan,
en de bevorderaars der voortbrengselen van den men-
schelijken geest te onderdrukken, zoo als niAHAÖ de
zonen van de kinderen jakobs wilde uitgeroeid heb-
ben, opdat dit geslacht niet verder zou worden voort-
geplant.
Deze eenzijdige en bekrompene menschenkennis van
den grooten overheerscher moest de voorname oorzaak
worden van zijnen ondergang; maar zij is tevens de
hoofdbron van al die onrust en gisting, welke, als
verderfelijk ongedierte, ook onze vaderlandsehe streken
zijn komen bezoeken.
§■ 16.
De geest is het, die bij de staatkundige pogingen
der gebiedvoerders heimelijk, en als in eenen schuilhoek,
met wantrouwen zijne regten bewaakt, en bij de min-
ste ontdekking van verdachte bedoelingen, in stede
van vertrouwen, toegenegenheid en liefde , slechts arg-
waan, wantrouwen en vijandschap in het hart doet
opnemen. Alsdan kan de Vorst niet meer op de onder-
steuning , en nog minder op de vastberaden aangc-
kleefdheid en moedvolle zelfopoffering van zijne on-
derhoorigen rekenen; maar het verminderen van
zijnen voorspoed wordt met onverschilligheid opgemerkt,
en zjjn val jnet heimelijke tevredenheid aanschouwd,
nadcmaal alsnu de vrees voor nog grooter dwinge-
landij verdwijnt.
5. 17.
Aldus stond het met napoleon geschapen in het laat'
stc tijdperk zijner heerschappij. Hij, die huichelde de