Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
ming der vrouwelijke onschuld en de verdediging van
weerlooze vrouwen!
Deze heerlijke karaktertrekken kon later zelfs "de
bloedigste strijd, dien de Duilschers onder elkander voer-
den, niet nitwisschen. Beschouwen wij dus ons Va-
derland weder, zoo ab het zich een zeker aan-
tal jaren na groote wereldgebeurtenissen vertoon-
de.
S- 5.
JVa eenen dertigjarigen worstelstrijd, om verschil van
gevoelen gevoerd, was in ons vaderland de vrede en
dc rust weder teruggekeerd, steden en dorpen rezen
op nieuw uit het puin omhoog. De. landman wapende
zich weder met ploegschaar en seis, in jdoats van
lans en zwaard, en toog veilig met zijn gespan naar
de platgetreden velden, om ze tot het ontvangen van
een' nieuwen oogst weder om te delven; de ambachts-
man arbeidde op nieuw ongestoord voor vreedzame
burgers; jaarmarkten en handelsplaatsen werden ander-
maal door nijvere kooplieden cn kramere i]i veiligheid
bezocht; alles kreeg een nieuw leven en verheugde
zich in het genot van teruggekeerde rust, veiligheid
en eendragtj want ook zij, die onderling strijd had-
den gevoerd over door hen niet verstane woorden no-
I)ens geloofszaken, leefden vreedzaam naast en met elk-
ander in wettige verdraagzaamheid, en ailcs gehoor-
zaamde met vrome o?idcrworpenhcid zijnen Landslieer,
want de bedienaars zoo wel der oude als der nieu-
we geloofsleer predikten het Evangelie van den Cijns-
penning.
Zoo regeerden de Vorsten wcd;ir over een gerust en