Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Over tiett »luaiUutuligeH toestatut van
JtuitacMan*!, ntet IteÈ'inneÊ'iug van
vorige eeuwen.
4.
Van het openbare leven der oude Duitsehers mogen
wij, van het tijdstip hunner Lekendwording af,
de voortreffelijkste trekken des te meer bewonde-
ren, daar deze, als zoo vele schitterende punten aan
oenen met ruwe aavddeelen nog besmetten steen, door-
blinken.
De willige gehoorzaamheid onder hunne Overlieden,
Veldheeren of Vorsten; de liefde voor het Vaderland;
de standvastigheid in het houden van hunne beloften,
zoodat mati en woord tot een onschendbaar spreekwoord
werd verheven; het vasthouden aan hunne godsdienst j
de hoogachting voor de onschuld der maagden, en de
trouw der viouwen: dit alles zijn grondtrekken, wel-
ke hun bij alle staatkundige veranderingen, die het
land heeft ondergaan, zijn bijgebleven. Hoe groot een
wanbedrijf was niet de eedschending ten tijde van
het leenstelsel! Welke haat en afgrijzen werd er niet
op ontrouw en verraad geworpen! W^elke eer werd
cr gedurende den riddertijd niet gesteld op dc bcscher-