Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
welzijn der lijdgenoolen bij voorkeur zijne zaligheid
vindt, uit dien hoofde zijn verstand en zijne krachten
aan de gemeenschappelijke welvaart toewijdt, en zich aan
het leidende beginsel van het leven, dat is het Christen-
dom, met geloof, vertrouicen en liefde overgeeft.
En lulk een leven zou dan door eene Methode van On-
derwijs bewerkt worden? Maar zijn juist zulke her-
senschimmige aanprijzingen geene uitvloeisels eener op-
gewonden verbeelding ? liet tegendeel op zoodanige
gronden te bewijzen, dat ook dc kalmste denker zich
voor overtuigd zal kunnen houden, moet nu de heilige
pligt zijn van den Schrijver van dit boek. Ten einde nu
het aangevvcïcn doel te ligter en zekerder te bereiken,
is het noodig, vooraf den staatkundigen toestand van
den tegenwoordige!! tijd van naderbij te beschouwen.