Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
ders op het ware sehoolonderwijs te leiden en daarbij
te bepalenj dit 'moge hét doel zijn van de volgende
voorloopige herinnering.
§. 3.
De 8taat8bc8tuurder&, en ook zelfs de meest bekwa-
men onder hen, hebben het lager schoolwezen uit geen
ander gezigtspunt beschouwd, dan dat het bestaat in
het onderwijzen van lezen, schrijven, rekenen en chris-
telijke leering., en, indien het scholen zijn van eene
betere soort, dat aan de jeugd daarin dan ook nog eeni-
ge kennis van de natuur, vau aardrijkskunde en ge-
schiedenis wordt inedegetleeld. Om die reden mogen
zij dan ook wel bij het denkbeeld, om aan het school-
onderwijs invloed toe te kennen op de staatsweten-
schap, zoo als onze leeftijd haar vordert, met zekere
verontwaardiging uitroepen : of men dan met het school-
onderwijs de hooge wijsheid der staatkunde denkt te
CTidersteunen, en met het abe - boek de teugelloozc
vrijzinnigheid te onderdrukken, waartoe de politie
schrandere onizigtigheid behoort te bezigen, en dik-
werf de gewapende niagt te baat te nemen!
Haar uitstekende staatslieden van onzen leeftijd, b.
v, montgelas, anhanspiillc , schenk, Vorst von vtallebsteix,
in Beijeren, schmidlin, \n Wwtemberg, altenstein, in Pnm-
sen, namen, die bij uitnemendheid aan den Duitsehen star-
renhemel schitteren; bhoucham, in Engeland, güizot, in Frank-
rijk , en andere hooggeëerde mannen in andere landen heb-
ben zich, wel is waar, door de lofwaardigste belangstel-
ling voor het schoolwezen onderscheiden; echter schijnen
ook deze, zoo wel als andere, met hen eensgezind eu
eensdenkend, toch maar alleen op dien grond aan de
bevordering van het schoolwelen hunne oplettendheid