Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
S- 1-
Jtfüg nooit z?! mea gelezen en gehoord hebben,
dat het Lager Onderwijs met de Staatskunst in ver-
band staat, oF gebragt behoorde te worden. Staats-
mannen zoo wel als den mannen van het onderwijs
moet daarom de titel van dit gesclirift zoo zonder-
ling voorkomen, dat welligt menigeen voorbedachtelijk
hetzelve ongelezen zal ter zijde leggen.
De onderwijzers hebben natuurlijk nooit in den kring
hunner opvoedkundige wetenschappen ook dc leer van
het verband der staatswetcnsehap met de opvoeding
en het onderwijs gevonden, en staatsmannen kunnen
wel genegen zijn om met minachting neder te zien op
een bock, dat, volgens de uitdrukking van iioratius :
■miscct iuM profiindis, de laagste schoolkundigheid, het
lezen- en schnjvenleeren, met de verhevenste, de re-
geringskunst namelijk, aaneen 'wil hechten.
Dit vooroordeel moet, zoo wel als het eerstgenoem-
de, uit onkunde der zaak voortvloeijen.
De bekrompenheid nu, waarmede dc mannen van
liet onderwijs hunne berocpswctenschap beschouwen,
weg ie nemen,, cn de opicttendlieid der staatsbestuui-