Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SSß
» kan toch wd wonkn staande gehouden, dat zi}~. kan
» medewerken en er toe bijdragen, dat de onderdaan
» ecti juist oordeel over de openbare belangen, ieder
» binnen zijnen kring, leeren tellen, en genegen worden
» gemaakt om hunne burgerpligten gaarne en getrouw
» te vervullen, hunnen Vorst te eeren cn aan de wetten te ge-
1) hoorzamen. De school vermag zulks het best ta doen
» door den leerlingen hel leren te leeren kennen.
» ÏVat ik met deze opmerkingen bedoel, zal men
» gemakkelijk bevroeden. Ik wil door dezelve de metho-
» de van graser aanbevelen; want zij biedt niet alleen
)) in een opvoedkundig opzigt, maar ook in opzigt tot
» het Leven in den Staat, groote voordeden aan. De-
n ze methode legt het er op toe, den leerlingen het Ie-
» ven voor te stellen, zoo als het is cn moest wezen,
» en maakt hen tevens opmerkzaam op de regte wijze,
» hoe zij hun leven moeten inrigten. Zij is daardoor
» niet slechts nuttig voor de ingezetenen op zich zelven,
» maar ook voornamelijk voor den Staat. Burgers, die
)> in hunne jeugd volgens dezelve zijn onderwezen ge-
n worden, zullen gereeder het goede der slaatsimtellin-
» gen erkennen, grootere liejde en opgewekteren zin 'voor
» het ware en wezenlijke belang van het geheel mede-
» brengen en juister da middelen beoordeelen, welke
» moeten te baat genomen worden, ten einde verbeterin-
» gen in te voeren (1)."
11 October 1844.
(1) Schuk und Untcrricht, pag. 209 u. 351.