Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
dcrivijz?rs uit allen eene (iiiiactisclic mixtuur zuUen ioc'
bereiden ?
Ooh aan de éène en algemeens leerwijzo voor het le-
ven wordt de eer beirczcn, van onder die nilgedavhte
hefhoomen ter opivekking van het jeugdig t-crstand ^ zoo
als H heet j opgeteld te toorden. De schrijver voelt zich
in zeker opzigt genoodzaakt tegen deze eer te protesteren.
De methode van onderwijs voor het leven bestaat niet
in eene manier of wijze om het ondertvijs van op zich
zelve staande leervakken gemakkelijker of aangenamer te
m^kcn y maar is eigenlijk de op de schooljeugd toegepas-
te eene en algemeene manier en wijze van onderrigt
voor hot leven. Zij heeft daarom geen afzonderlijk /eer-
vak of onderwerp van onderwijs —, geen enkel lezen,
geen schrijven, geen rekenen, geene aardrijkskunde, gee-
ne kennis der natuur of des menschen ten doel, maar
wel de algeheele levenskemiis.
Zij is niet de uitvinding van een enkel mensch; maar
zij is dc leerwyze der natuur en navolging ra?i de
leerwijze onzes Goddelijken Leermeesters, Vit dien hoof'
de is ook op haar toepasselijk: » loie niet met mij is,
is tegen wty." Doch men 'zal ook wel voor haar we-
zen, indien men slechts haar en geen bepaald pcïsoon
zich bij hare beschouwing voor oogen stelt. Hij 7iu,
die, ook door dit geschrift, met de meeste opregtheid
en met volle overtuiging, allett, die wezenlijk belang stel'
len in, en werkzaam zijn aan de opleiding en het on-
denvijzen van menschen, op die leer' en handelwijze
wenscht oplettend te maken, en met nadruk tot de toe-
passing aanspoort, is waarlijk van alle zelfzuchtige be-
doelingen van tijdelijk gewin of roem en eer verre ver-