Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.335
)) De oorzaak van deze niet zeldzaam voorkomende on-
)) verschilligheid en onkunde met betrekking tot de staats-
)) inrigting is openbaar het gevolg van een gebrekkig
n onderwijs. De toekomstige burgers leeren in onze scho-
» len velerlei zaken en erlangen er vele op zich zei-
» ve regt goede en nuttige kundigheden; maar het Ie-
» ven in gemeenschap, het leven in den Staat, leeren
» zij niet kennen. Geheel onbekend met de staatsvormen
n treden zij het leven in; hun denkvermogen is formeel
» ontwikkeld; zij willen er gebruik van maken; maar
» hun denken mist den behoorlijken grond: kennis van
» het leven. Zij schermen dus in den wind; zij be-
» rispen staatsinstellingen, welke zij zouden prijzen,
» wanneer zij meer bekend waren met derzelver wezen
)) cn doel, en derven, zoo doende, de regte stemming je-
u gens den Staat en de Regering.
)) Men make de tegenicerping niet, dat het gevaarlijk
■st is het volk over de inrigtingen cn instellingen in den
» Staat te leeren nadenken. Gevaarlijk, of niet, zoo
» kan toch niemand verhinderen, dat zelfs de laagste
)) standen de openbare belangen bespreken, en er valt
n daarom niets beters te doen, dan aan dat bespreken zoo
» veel mogelijk eene heilzame rigting te geven.
» De school (wij bedoelen in de eerste plaats de Volks-
» school) kan zoo min omwentelingen doen ontstaan,
» als beletten; maar zij kan er toe bijdragen, dat de
» burgers de openbare belangen meer juist, en in zoo
)) verre het voor hen dienstig is, leeren kennen, en
» in de mate, dat zij zulks doet of nalaat, bevordert,
» of brengt zij in gevaar, de tevredenheid der ingezete-
)) tenen en de rust van den Staat. Zonder derhalve
n der school eenen te grooten invloed toe te kennen.