Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.333
» der onderdanen dikwerf onbillijk worden en in stryd
» zijn met de welbegrepene belangen van het algemeen,
» en dat misbruiken in het openbare leven wortel schie-
» ten, welke onrust en ontevredenheid voortbrengen.
» Omwentelingen zijn te allen tijde een ongeluk en
» niet noodzakelijk. Zij zouden onmogelijk worden, in-
» dien ieder in den Staat met een helder en juist in-
» zigt zijne pligten redelijk vervulde. Dit is iets zeer
)) bekends. Men past het echter gewoonlijk enkel op de
» Regeringen toe, als of het volk niet ook pligten te
» vervullen had, door welker vervulling elke omicenteling
» kan worden voorgekomen, zonder dat in den Staat
» verkeerde wetten en beginselen behoeven heerschende te
» worden. Ik bedoel hier niet enkel die pligten der
M burgers, volgens welke zij aan de Regering gehoor-
» zaamheid en eene evenredige bijdrage tot de staats-
» uitgaven verschuldigd zijn, maar ook voornamelijk
» den pligt, om bij de keus van hunne plaatsbekleeders
» en vertegenwoordigers, door de Regering in hunne
» handen gegeven, met de grootste naauwgezetheid en
» den meest zuiveren ijver te werk te gaan, en bij
» regtmatige bezwaren ook steeds den regten en wettigen
» weg ter wegneming in te slaan. Indedaad, indien
» de burgers bij de bedoelde keuzen met onverschillig'
n heid te werk gaan, het naauwehjks der moeite waard
» achtende aan die keuzen deel te nemen; indien zij
n meer door bekrompene berekeningen worden gedreven,
)i mn hunne stem aan dezen of genen man te geven,
» dan daarbij de wezenlijke belangen van het algemeen in
» het oog te houden: dan behoeft tnen zich er niet over
3} te venconderen, wanneer hunne belangen misschien
n niet naar behooren worden behartigd, misbruiken veld