Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.332
Ligt in het aangehaalde eene aansporing voor opvoe-
ders en onderwijzers, om zich met gbaser's grondstellin-
gen en methode bekend te maken, uit de volgende rege-
len zal blijken, uit welken hoofde zij aan de opmerk-
zaamheid èn van Onderwijzers in van Regeringen ver-
dient aanbevolen te worden, en wij er de aandacht in-
zonderheid van ons Gouvernement op wenschen in te
roepen en bij te bepalen.
» In eenen tijd, als de onze, die staatkundig zoo
» zeer in beweging is (1), komt het mij vooral van
» gewigt voor, dat de aandacht van Opvoedkundigen-
)) en Gouvernementen op graser's methode gerigt wor-
1) de. De geest van ontevredenheid en weerspannigheid
» heeft zich ook in een en ander gedeelte van Duitsehland
» doen opmerken. Het is hier de plaats niet, de oor-
D zaken van de heersehende beweging en woeling wijd-
n loopig te onderzoeken en aan te toonen ; maar onbe-
» ticistbaar is het, dat zij niet enkel bij de Staatsbe-
o sturen moeten gezocht worden, zoo als veler gevoelen
» is, maar^ hoofdzakelijk bij het volk. De groote meer-
it derheid der onderdanen is over 't geheel, en meestal,
)) vreemd aan de staatsbetrekkingen; de burgers kunnen
» niet behoorlijk nagaan, wat er vereischt wordt, om
» het staatswerktuig in behoorlijken gang te houden; zij
» zijn diktoerf onbekend met de middelen, door welke
» langs den wettigen weg de verwezenlijking van regt-
» matige wenschen kan bewerkt woiden, of zij zijn
» althans te traag om deze middelen steeds op het juiste
n tijdstip, en op de regte plaats, te bezigen. De na-
rt tuurlijke gevolgen hiervan zijn, dat de verlangens
(1) Dit werd geschreven in 1831, maar schijnt ook thans nog
■wel toepassing te vinden.