Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.330
onze bedoeling. Hebben wij minder juist gezien, het
regte middel niet te baat genomen, dan iBorde ons on-
ze dwaling, evenzeer als het gebrekkige van onzen ar-
beid, goedgunstig ten goede gehouden.
Tot aandrang van ons voordeelig gevoelen hebben wij
nogtans dat van meer dan één' man van hoog gezag in zaken
van opvoeding en ondenoijs, van welke wij den straks
genoemden Dr. cniipe nog zullen laten spreken. Hij zegt:
» 3Ien heeft in den jongsten tijd met aandrang en
» vrij algemeen van het onderwijs geëischt, dat het
n overeenkomstig de natuur zoude ingerigt worden,
n De vrienden van zulk eene overeenstemming met de
» natuur zullen zich wel geene betere methode van on-
)) derwijs kunnen wenschen, dan die van gkaseb. Ik
» wil niet uitvoerig herhalen, wat graser zegt nopens
j) het oveteenkomstig de natuur inrigten van geheel het
» onderwijs, en door ons daarvan reeds is medegedeeld;
» maar ook van een' anderen kant kan aangetoond wor-
» den, dat graser's methode van onderrigt als volkomen
» in overeenstemming is met de natuur. De jonge mensch
» kon ontegensprekelijk het best aldus voor het leven
» worden gevormd, wanneer een ervaren en verstandig
» vriend en raadsman hem door het leven vergezelde, hem
» over alles opheldering gaf, zijne opmerkzaamheid op
» alle betrekkingen van het leven vestigde, hem door het
» leven zelf de noodzakelijkheid aantoonde, het oog naar
» God te rigten en in Jezus Christus te geloot en, hem
» in zoodanige omstandigheden verplaatste, in welke
» hij, op eigen inzigt af, opzigtelijk hetgene regt cn
» goed is moest beslissen, enz. Deze wijze van vor-
n ming en opleiding is echter niet wel uitvoerbaar. Het
» meest nabij dezelve komt wel de leenvijze van graser.