Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.326
Hy beschouwt het onderwijs als het meest gereude mid-
del ter bewerking van eene verzoening tusschen de on-
derling strijdige rigtingen' van den tegenwoordigen tijd,
niet het gewone onderwijs, maar het aanvankelijk [Ele-
mentair-) onderwijs voor het leven. Het eerst bedoelde
stelt hij inderdaad al te ongunstig voor, terwijl het
laatstgenoemde met zeer fraaije kleuren wordt afgemaald.
De sterke overtuiging van de deugdelijkheid zijns ont-
iverps, niet bloot btj de beschoutving gebleven, maar
door langdurige beoefening aan den ontwerper als proef-
houdend voorgekomen, heeft hem tot eene voorstelling
verleid, welke aan anderer pogingen niet de vereischte
geregtigheid laat wedervaren, en in meer dan één op-
zigt de noodige juistheid mist, zoo als, om iets te
noemen, de benaming zoo wel als de beschouwing van
de zoogenaamde Terlichtingsscholen, en dergelijke. On-
danks de hierin doorstralende ovetdrijving, is ook dit
Werk in Duitsehland gretig ontvangen y wordt het
door de mannen van het vak op prijs gesteld en worden des
Schrijvers inzigten geroemd. Het meest ier zake treden-
de is zulks, naar ons bekend is, geschied door D'.
n. CRÜFE, van wien in ons werkje een en andertnaal ge-
wag • is gemaakt, in zijn werk, getiteld: Schule und
Unterricht. — Abhandlungen über wichtige pädagogische
Fragen unsrer Zeit. Berlin, c, f. amelanc, 1839, waar-
in twee Verhandelingen voorkomen, in de eerste van
welke hij graser's OpToedingsstelsel, in de tweede zijne
Methode voor het aanvankelijk onderwijs, naar aanlei-
ding van zijne schriften, uitvoerig en beoordeelend
voordraagt en leert kennen; terwijl D'. kbögeb in het
tweede deel zijner Reisen durch Deutschland und die
Schweitz, u. s. tr. , Leipzig, c. n. e. iiartmann, mede