Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.339
loerde, de hoofdbedoeling was. Intusschen gaf cchtmah
aan z^n geschrift tot titel: Die Schule imd das Lo-
ben, en nam dm een ander, maar hooger standpunt
€ian, dan de vraag aanduidde, daardoor toonende niet
zoo geheel en al als eene aardigheid te beschouwen
het door diestervveo geopperde, die, sprekende over de
voorgestelde Prijsvraag, te kennen gaf, dat welligt een
onderzoek naar de middelen, door welke het spoedig ver-
leeren en vergeten van veel, dat de kinderen op do
scholen moesten leeren, zou kunnen bevorderd worden,
mede niet ondoeltreffend zoude wezen. De Nieuwe Bij-
dragen hebben (Jaargang 1842 en 1843) eene schets
van dit werk medegedeeld, thans ook bij de Uitgevers
dezes afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, maar daardoor
nog niet onnoodig gemaakt de nadere bekendheid, welke
wij in ons Land aan dit belangrijk geschrift, door een
uitvoeriger en meer bijzonderheden opnemende bewerking,
van den aanvang af toewenschten, en nog blijven toe-
wenschena.
Het Leven derhalve, en niet enkel de Sehool, het
verband tusschen beide, trok de aandacht van cürtman
en van onderscheidene andere mannen, die, of mede-
dongen naar den prijs, of, naar aanleiding van de
vraag, hunne gedachten over derzelver inhoud openbaar
maakten.
Daarover, over het Leven cn de School, loopt het
gansche geschrift van graser. Felen kunnen van mee-
ning zijn, dat het daartoe wel wat veel omhaalt, en
wij zullen het niet geheel ontkennen. Evenwel kan de
titel, aan dit werkje gegeven, en het doel, dat de Schrij
ver zich voorstelde , de tegenwoordige toestand der
maatschappij, hiervan opheldering en verklaring geven.