Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
]yA.BEl»E VAS D£]V VE»TAIiEB.
Omstandigheden, onafhankelijk van den wil des Fer-
talers, hebben de verschijning van het derde stukje van
dit werk doen vertragen, ofschoon het reeds sinds eeni-
gen tijd nagenoeg geheel was afgedrukt. Hij moet in-
tusschen daarvoor verschooning vragen, aan die belang-
stellende lezers vooral, die den Uitgevers meermalen
het verlangen naar het slot van het boek hebben doen
blijken, en onder welke er waren, die de vrees uit-
drukten, dat de al ie zeer vertraagde uitgave het doel
zou kunnen doen missen, door den Vertaler in het be-
gin van zijn Voorberigt aangewezen.
Zij, die ook nu het derde stukje met gelijke welwil-
lendheid als de beide eerste wel ontvangen willen, zul-
len, naar de Vertaler vertrouwt, aldra overtuigd wor-
den , dat de denkbeelden van gbaseb een belang aan-
bieden, verder reikende dan dat van het oogenblik, en
van een gewigt _zijn, dat, diep in de zaak van het on-
derwija ingrijpende, eene naawtvkeurige waardering verdient.
Maar dit belang van het oogenblik is, naar des Ver-
talers gevoelen, nog nwar weinig veranderd, sedert,