Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.319
zien eener bepaalde lercnsbetrekking moet ouderwezen
zijn.
§. 260.
Deze omstandigheid biedt belangrijker voordeelen
aan, dan men gewoonlijk deiJct. Immers kan door de
schikking, dat buiten en behalve de uit den geeste-
lijken stand genomene plaatselijke- en districts-schoolop-
zieners ook andere ambtenaren aan het schoolopzigt
deel nemen, voorondersteld worden, dat ook deze het
schoolonderwijs met betrekking tot deszelfe doel en den
aard en de wijze, waarop het ingerigt en gegeven
wordt, leeren kemien, terwijl de opleiding en vorming
door behulp van de school er tevens uitermate bij
wiimen zal, wanneer bij deze vereeniging van perso-
nen , die met het toezigt op de scholen zijn belast,
dc eigenlijk gezegde mamien van het onderwijs — On-
derwijzer en Schoolopziener (1) — in den burgerlijken
ambtenaar eenen naauwlettenden bewaker voor zich zei-
ven moeten denken.
e.) Li Landen, in welke hoogere burgerscholen, nog
meer — nijverheidsscholen zijn ingerigt, is de metho-
de van het onderwijs voor het leven voor de lagere
scholen eene volstrekte noodzakelijkheid. Immers on-
derstelt eerstgenoemde instelling eene meerdere verstands-
ontwikkeling, welke de leerling der lagere school uit
deze inrigting medebrengt. Maar, volgens de gegevene
beschouwing nopens de tot hiertoe bestaande zoogenaamde
Leerscholen, kan die vereischte verstandsontwilckeling
niet verkregen worden. Walmeer ook deze in do Denk-
(1) Men denke er aan , dat hier overal op Duitschland ge-
doeld wordt. Fert.