Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
geen in de eerste en iioeede plaats is beweerd getcorden,
zil wel geene tegenwerping worden gemaakt; maar met
des te meer nadruk verheft men zich tegen hetgeen daar-
op volgt, voorgevende, wat hiervoren reeds werd aange-
stipt, dat door het schoolhouden, zoo als het tot dus-
verre plaats vond, insgelijks eeu onderrigt voor het le-
ven werd gegeven, dewijl de verstandsontwikkeling werd
bevorderd, zonder juist de methode van onderwijs vau
de Aanvangsschool voor het leven toe te passen of te
bezigen.
O jammerlijke tegenstreving, die op een onbegrijpelijk
en rampzalig misverstand rust!
Het onderwijs voor het leven is het eenige en alzij-
dige onderrigt voor het ware menschenleven, hettcelk in
de organische gemeenschap (Staat en Kerk) gevonden
wordt. Het onderwijs voor het leven gaat van één be-
ginsel uit, namelijk dat der menschelijke bestemming, en
omvat mitsdien de kennis van alle bepalingen des levens,
ingevolge die bestemming. Het ware ondencijs voor het
leven ontwikkelt de hierop betrekking hebbende kundighe-
den [met uitzondering van die der Goddelijke Openba-
ring) uit den menschelijken geest, in welken de Godheid
dezelve nederlegde, opdat de mensch zich naar zijn even-
beeld zoude vormen, en naar dit oorspronkelijke beeld in
den hem aangewezen' kring iverkzaam zijn.
Hooggeschatte medearbeiders aan de veredeling van het
opkomend geslacht, denkt er ernstig over na en antwoordt
)nij openhartig! Gelooft gij tcezenlijk, dat het tot hier-
toe bestaande schoolonderwijs inderdaad een onderwijs voot
het leven is? Tf'elk een ondencijs voor hei leren zullen
dan toch, wel de hoofdonderwerpen van onderwijs, bui-